Mesinge kalender

August 2016
S M T O T F L
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Kjerteminde Avis

kjavis.dk
Seneste nyheder på kjavis.dk

Hindsholmkalenderen

Se hvad der sker på Hindsholm
i den koordinerend fælles-
kalender for hele Hindsholm

Tryk her for at åbne Hindsholmkalenderen

Mesinge Lokalråd

Høstmarked søndag d. 4. sep. 2016 kl. 10 - 15

Hoestmarked 2016

   

BORGERMØDE om ”Udviklingsplan Hindsholm”

Borgermoede 6 9 2016

   

Informationsmøde og stiftende generalforsamling

Informationsmøde og stiftende generalforsamling
i Foreningen til sikring af Hindsholms kyster og havmiljø:

Kære Hindsholmer,

Vi vil gerne invitere til et informationsmøde om potentiel råstofindvinding nordfor Fyens Hoved og vest for Langø

søndag d. 28. august klokken 1030 på Hindsholmskolen i Dalby

Vi er en gruppe af borgere, som er bekymrede over Odense Havns planer om
potentielt at indvinde 2.3 millioner kubikmeter råstoffer vest for Langø og nord
for Fyens Hovede. Vi er bekymrede for, om og hvordan udgravning af 2.3 mil.
kbm. havbund vil påvirke erosionen i området og for, hvordan havmiljøet vil
blive påvirket af en sådan indvinding af råstoffer.
Vi er bekymrede, fordi der ikke findes nogen undersøgelser af, hvordan
råstofindvinding vil påvirke kysterne på Hindsholm. Vi er også bekymrede for
hvordan havmiljøet og dermed både erhvers- og lystfiskeri og den deraf
følgende turisme vil blive påvirket og for, hvordan det igen vil påvirke
Hindsholm.
Der findes heller ingen undersøgelser af, hvordan de af råstofindvindingen
følgende sedimentsaflejringer vil påvirke hverken kysterne eller de
marinebiologiske forhold og derfor mener vi, at det er vigtigt, at hele
Hindsholm står sammen og beder om dokumentation for konsekvenserne, før
en indvinding tillades.
Vi håber ved vort informationsmøde at kunne delagtiggøre Jer i grundlaget for
vore bekymringer og for, hvorfor vi synes, at Hindsholm må stå hinanden last
og brast i denne sag. Vi foreslår en ny forening dannet, nemlig Foreningen til
sikring af Hindsholms kyster og havmiljø og derfor vil vi efter
informationsmødet afholde stiftende generalforsamling i den ny forening, der
således kan varetage alle Hindsholmeres interesser og sørge for
høringsberettigelse i relevante sager- uanset om man er fastboende eller
landligger.

Vel mødt! Og på forhånd tak for Jeres tid og interesse.

Venlig hilsen,
Initiativgruppen Langø og Fyens Hovede

   

Side 1 af 2